Separatory magnetyczne

Produkty

Separator elektromagnetyczny STE

Separacja metali żelaznych od materiałów sypkich transportowanych na przenośnikach taśmowych za pomocą elektromagnesu.
więcej

Separator magnetyczny taśmowy STM

Separacja metali żelaznych od materiałów sypkich transportowanych na przenośnikach taśmowych za pomocą magnesu trwałego.
więcej

Blok magnetyczny PMT

Usuwanie zanieczyszczeń żelaznych z materiałów sypkich transportowanych na przenośnikach taśmowych lub podajnikach wibracyjnych.
więcej

Separator wiroprądowy SWP

Separacja metali żelaznych i nieżelaznych od materiałów sypkich lub rozdrobnionych.
więcej

Bęben magnetyczny BM

Separacja metali żelaznych od materiałów sypkich transportowanych na przenośnikach taśmowych. Doskonałe uzupełnienie separatora nadtaśmowego.
więcej

Rekuperator magnetyczny RM

Separacja ferromagnetyków (np. magnetytu) od substancji płynnych.
więcej

Bęben magnetyczny obrotowy BMR

Separacja metali żelaznych od materiałów sypkich transportowanych grawitacyjnie lub podawanych za pomocą podajnika wibracyjnego.
więcej

Separator bębnowy SBM

Separacja metali żelaznych od materiałów sypkich średnio i drobnoziarnistych w zsypach grawitacyjnych.
więcej

Płyta magnetyczna PM

Usuwanie zanieczyszczeń żelaznych z materiałów sypkich transportowanych na przenośnikach taśmowych lub w zsypach grawitacyjnych.
więcej

Separator magnetyczny płytowy SPM

Usuwanie zanieczyszczeń żelaznych z materiałów sypkich w systemach transportu grawitacyjnego. Granulacja materiału do 20 mm.
więcej

Separator magnetyczny rurowy SRM

Usuwanie zanieczyszczeń żelaznych z materiałów sypkich w systemach transportu grawitacyjnego lub pneumatycznego. Granulacja materiału do 20 mm.
więcej

Ruszt magnetyczny SMP

Usuwanie najmniejszych zanieczyszczeń żelaznych z drobnoziarnistych materiałów sypkich w systemach transportu grawitacyjnego z najwyższą skutecznością.
więcej

Sito magnetyczne SMA

Automatyczne usuwanie najmniejszych zanieczyszczeń żelaznych z drobnoziarnistych materiałów sypkich w systemach transportu grawitacyjnego z najwyższą skutecznością.
więcej

Filtr magnetyczny FM

Usuwanie zanieczyszczeń żelaznych z produktów płynnych lub pastowatych w ciśnieniowych rurociągach przesyłowych.
więcej

Separatory magnetyczne Magnetix

Nowoczesne, niezawodne i bardzo wytrzymałe separatory magnetyczne, separatory elektromagnetyczne i separatory wiroprądowe Magnetix pracują w wielu branżach i gałęziach przemysłu. Stosowane są między innymi w kopalniach, cementowniach, elektrowniach, zakładach produkcji płyt wiórowych, przetwórniach płodów rolnych, zakładach produkcji spożywczej, sortowniach odpadów komunalnych i zakładach recyklingowych.

Oddzielacze magnetyczne Magnetix zabezpieczają maszyny technologiczne przed uszkodzeniami powodowanymi przez zanieczyszczenia metalowe, zapobiegają przestojom produkcyjnym i zapewniają wysoką jakość produktu. Separatory magnetyczne stosowane w przemyśle spożywczym chronią konsumenta przed spożyciem niebezpiecznych dla zdrowia kawałków metalu. Charakteryzują się bardzo wysoką wytrzymałością w trudnych warunkach pracy. Niezależnie od tego, czy pracują w chłodni, czy też w kopalni o dużym zapyleniu, zapewniają najwyższą skuteczność separacji metali i najwyższy poziom czystości produktu.

Separatory magnetyczne i wiroprądowe Magnetix odzyskują z wysoką skutecznością metale żelazne i cenne metale nieżelazne takie jak aluminium, miedź, magnez, cynk i srebro podczas procesu sortowania odpadów komunalnych, waloryzacji żużli ze spalarni odpadów, utylizacji samochodów i sprzętu gospodarstwa domowego, czy też recyklingu odpadów elektronicznych. Separatory metali nieżelaznych oczyszczają surowce wtórne takie jak tworzywa sztuczne i szkło. Stosowane są również do oddzielania metali kolorowych z paliw alternatywnych RDF. Oddzielacze magnetyczne Magnetix cechuje wysoki poziom odzysku przy stosunkowo niskim zużyciu energii.

Jak działa separator magnetyczny?

Separator magnetyczny to urządzenie przeznaczone do oddzielania metali żelaznych za pomocą pola magnetycznego. Pole magnetyczne jest wytwarzane przez silne magnesy trwałe lub elektromagnesy. Magnesy trwałe swoje właściwości magnetyczne uzyskują po namagnesowaniu w magneśnicach o wysokim natężeniu pola magnetycznego. Najczęściej stosowane są magnesy ferrytowe lub magnesy neodymowe. Do wysokich temperatur najlepiej sprawdzają się magnesy samarowo-kobaltowe. Elektromagnesy natomiast stosowane są w trudnych warunkach tam, gdzie wymagane są pola magnetyczne o dużym zasięgu. Do działania elektromagnesu konieczne jest doprowadzenie zasilania. Separatory elektromagnetyczne są standardowo wyposażone w szafę sterowniczą z układem prostownikowym przekształcającym napięcie sieci w napięcie stałe, którym zasilany jest elektromagnes. Na skutek przepływu prądu przez uzwojenie elektromagnesu wytwarzane jest silne pole magnetyczne o dużym zasięgu. Wyłączenie zasilania powoduje zanik pola magnetycznego. W przypadku separatorów z magnesami trwałymi nie ma możliwości "wyłączenia" pola magnetycznego i działa ono w sposób stały w czasie.

Przemysłowe zastosowania separatorów magnetycznych

 • Separacja metali żelaznych z węgla, granitu, wapienia, bazaltu i innych kruszyw w celu ochrony młynów i kruszarek.
 • Usuwanie zanieczyszczeń metalowych na poszczególnych etapach produkcji cementu.
 • Odzysk złomu żelaznego z hałd pogórniczych i przeróbczych.
 • Odzysk magnetytu w zakładach mechanicznej przeróbki węgla.
 • Separacja żeliwa i staliwa z mas formierskich.
 • Odzysk metali z odpadów komunalnych i przemysłowych.
 • Oczyszczanie paliw alternatywnych RDF i kompostu.
 • Oczyszczanie stłuczki szklanej, gumy, tworzyw sztucznych i innych surowców pochodzących z recyklingu.
 • Oczyszczanie zrębków, wiórów i innych rozdrobnionych surowców drzewnych.
 • Ochrona krajalnic do buraków cukrowych.
 • Separacja metali ze zboża, pasz i dodatków paszowych.
 • Usuwanie zanieczyszczeń metalowych z cukru, soli, mąki, kawy, mleka w proszku, przypraw, suszy warzywnych i innych sypkich produktów spożywczych.

 

Dlaczego warto zainwestować w separatory metali?

Awaria maszyny kruszącej lub rozdrabniającej spowodowana przez zanieczyszczenie metalowe znajdujące się wydobywanej kopalinie wiąże się z kosztowną naprawą i wymuszonym przestojem produkcyjnym. Każdy przestój niesie za sobą koszty, zarówno bezpośrednie, związane z koniecznością naprawy maszyny i utraconą produkcją, jak i pośrednie, związane z opóźnieniami w dostawach, utratą zaufania klientów czy nadgodzinami. W przypadku zakładów o znaczeniu strategicznym takich jak elektrownie węglowe, awaria kotła i przestój bloku energetycznego wiążą się z przerwami w dostawach prądu. Może to oznaczać niepowetowane straty dla całej gospodarki. Inwestycja w skutecznie działający system separacji metali wydłuża żywotność urządzeń technologicznych oraz zapobiega awariom i przestojom ciągów produkcyjnych.

Wraz ze wzrostem świadomości projektantów, dostawców technologii i kierowników zakładów instalacja separatora magnetycznego w nowoczesnych zakładach przetwarzania odpadów stała się oczywistością. Gwałtowny wzrost wartości surowców w ostatnich latach spowodował, że nakłady inwestycyjne związane z zakupem separatora magnetycznego zwracają się po kilku miesiącach pracy. Nadal jest jednak wiele do zrobienia. Najcenniejsze z punktu widzenia odzysku cennych metali wydają się być hałdy pogórnicze i przeróbcze. Bardzo dużo cennych metali jest również traconych wskutek niewłaściwie prowadzonych procesów recyklingowych. Stosowane są również energochłonne i obciążające środowisko technologie - separacja na mokro. Naprzeciw tym wyzwaniom wychodzą separatory magnetyczne Magnetix, które charakteryzują się bardzo wysoką skutecznością i niskim zużyciem energii.

Specjalistyczne doradztwo w zakresie separacji magnetycznej

Oferowane przez nas oddzielacze magnetyczne są każdorazowo dobierane do Państwa potrzeb i wymagań przez zespół doświadczonych inżynierów. Doradzamy w zakresie wyboru odpowiedniego systemu separacji dla konkretnego przeznaczenia. Dokonujemy przeglądu parametrów procesu technologicznego takich jak wydajność, granulacja materiału, temperatura, wilgotność, zapylenie, atmosfera wybuchowa, agresywne środowisko. Na tej podstawie doradzamy w zakresie wymaganego osprzętu separatora, stopnia ochrony IP i sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego. Jeżeli w miejscu zainstalowania separatora magnetycznego występuje strefa zagrożenia wybuchem przeprowadzamy szczegółową analizę ryzyka i dokonujemy oceny zgodności z dyrektywą ATEX.

Doradzamy również w zakresie prawidłowej eksploatacji oddzielacza magnetycznego i szkolimy personel obsługi. Przekazujemy niezbędne informacje dotyczące oddziaływania pól magnetostatycznych i pomagamy wyznaczyć strefy bezpieczne. Nie zapominamy o najważniejszej rzeczy, czyli skuteczności separacji metali. Podpowiadamy jak najlepiej ustawić oddzielacz magnetyczny, żeby osiągnąć maksymalny poziom czystości produktu, czy też odzysku cennych metali.

Kompleksowa oferta Magnetix

Oferujemy profesjonalną i kompleksową obsługę, projektowanie, planowanie i wsparcie na dowolnym etapie wdrożenia separatora magnetycznego w Państwa zakładzie. W oparciu o wiedzę oraz doświadczenie naszych pracowników proponujemy wykonanie następujących usług:

 • montażu i instalacji oddzielaczy magnetycznych oraz separatorów wiroprądowych wraz ze sterowaniem i automatyką,
 • przeglądów, konserwacji, remontów i napraw oddzielaczy magnetycznych oraz separatorów wiroprądowych,
 • wymiany części zamiennych i szybkozużywających się,
 • pomiarów indukcji magnetycznej przy użyciu teslomierza renomowanej firmy BELL.

PRZYJĄŁEM DO WIADOMOŚCI I ZGADZAM SIĘKorzystanie ze strony internetowej magnetix.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.