Separatory magnetyczne

Produkty

Separator elektromagnetyczny taśmowy (STE)

Separacja metali żelaznych od materiałów sypkich transportowanych na przenośnikach taśmowych.
więcej

Separator magnetyczny taśmowy (STM)

Separacja zanieczyszczeń metalowych od materiałów sypkich transportowanych na przenośnikach taśmowych.
więcej

Blok magnetyczny (PMT)

Usuwanie zanieczyszczeń metalowych z materiałów sypkich transportowanych na przenośnikach taśmowych lub podajnikach wibracyjnych.
więcej

Separator wiroprądowy (SWP)

Separacja metali żelaznych i nieżelaznych od materiałów sypkich lub rozdrobnionych.
więcej

Bęben magnetyczny (BM)

Separacja metali żelaznych od materiałów sypkich transportowanych na przenośnikach taśmowych. Doskonałe uzupełnienie separatora taśmowego.
więcej

Rekuperator magnetyczny (RM)

Separacja ferromagnetyków (np. magnetytu) od surowców płynnych.
więcej

Separator bębnowy (SBM)

Separacja metali żelaznych od materiałów sypkich średnio i drobnoziarnistych w zsypach grawitacyjnych.
więcej

Płyta magnetyczna (PM)

Usuwanie zanieczyszczeń żelaznych z materiałów sypkich.
więcej

Separator magnetyczny płytowy (SPM)

Usuwanie zanieczyszczeń żelaznych z materiałów sypkich w systemach transportu grawitacyjnego. Granulacja materiału nie większa niż 20 mm.
więcej

Separator magnetyczny rurowy (SRM)

Usuwanie zanieczyszczeń żelaznych z materiałów sypkich w systemach transportu grawitacyjnego lub pneumatycznego. Granulacja materiału nie większa niż 20 mm.
więcej

Sito magnetyczne (SM SMA)

Usuwanie z najwyższą skutecznością zanieczyszczeń żelaznych z drobnoziarnistych materiałów sypkich w systemach transportu grawitacyjnego.
więcej

Filtr magnetyczny (FM)

Usuwanie zanieczyszczeń żelaznych z surowców płynnych lub półpłynnych w rurociągach ciśnieniowych.
więcej

Separatory magnetyczne, elektromagnetyczne i wiroprądowe

Nowoczesne, niezawodne i bardzo wytrzymałe separatory magnetyczne, elektromagnetyczne i wiroprądowe Magnetix pracują w wielu branżach i gałęziach przemysłu. Stosowane są między innymi w kopalniach, cementowniach, elektrowniach, zakładach produkcji płyt wiórowych, przetwórniach płodów rolnych, zakładach produkcji spożywczej, sortowniach odpadów komunalnych i zakładach recyklingowych.

Separatory magnetyczne Magnetix zabezpieczają młyny, kruszarki i inne maszyny technologiczne przed uszkodzeniami powodowanymi przez zanieczyszczenia metalowe takie jak śruby, kawałki rur, łożyska czy zęby kruszarek. Służą również do oczyszczania transportowanego materiału i podnoszą jego wartość. Separatory magnetyczne stosowane w przemyśle spożywczym chronią konsumenta przed spożyciem niebezpiecznych dla zdrowia kawałków metalu. Separatory magnetyczne charakteryzują się bardzo wysoką wytrzymałością w trudnych warunkach pracy. Niezależnie od tego, czy pracują w chłodni, czy też w kopalni o dużym zapyleniu, zapewniają najwyższą skuteczność separacji i najwyższy poziom czystości produktu.

Separatory magnetyczne i wiroprądowe Magnetix odzyskują z wysoką skutecznością metale żelazne i cenne metale nieżelazne takie jak aluminium, miedź, magnez, cynk i srebro podczas procesu sortowania odpadów komunalnych, waloryzacji żużli ze spalarni odpadów czy utylizacji samochodów i sprzętu gospodarstwa domowego (E-odpady). Separatory metali nieżelaznych oczyszczają surowce wtórne takie jak stłuczka szklana i tworzywa sztuczne. Stosowane są również do separacji metali nieżelaznych z paliw alternatywnych RDF. Separatory metali Magnetix cechuje wysoki poziom odzysku przy stosunkowo niskim zużyciu energii.

Dlaczego warto zainwestować w separatory metali?

Awaria maszyny kruszącej lub rozdrabniającej spowodowana przez zanieczyszczenie metalowe znajdujące się wydobywanej kopalinie wiąże się z kosztowną naprawą i wymuszonym przestojem produkcyjnym. Każdy przestój niesie za sobą koszty, zarówno bezpośrednie, związane z koniecznością naprawy maszyny i utraconą produkcją, jak i pośrednie, związane z opóźnieniami w dostawach, utratą zaufania klientów czy nadgodzinami. W przypadku zakładów o znaczeniu strategicznym takich jak elektrownie węglowe, awaria kotła i przestój bloku energetycznego wiążą się z przerwami w dostawach prądu. Może to oznaczać niepowetowane straty dla całej gospodarki. Inwestycja w skutecznie działający system separacji metali wydłuża żywotność urządzeń technologicznych oraz zapobiega awariom i przestojom ciągów produkcyjnych.

Wraz ze wzrostem świadomości projektantów, dostawców technologii i kierowników zakładów instalacja separatora metali w nowoczesnych zakładach przetwarzania odpadów stała się oczywistością. Gwałtowny wzrost wartości surowców w ostatnich latach spowodował, że nakłady inwestycyjne związane z zakupem separatora metali zwracają się czasami nawet po jednym miesiącu pracy. Nadal jest jednak wiele do zrobienia. Najcenniejsze z punktu widzenia odzysku cennych metali wydają się być hałdy hutnicze. Bardzo dużo cennych metali jest również traconych wskutek niewłaściwie prowadzonych procesów recyklingowych. Stosowane są również energochłonne i obciążające środowisko technologie - separacja na mokro. Naprzeciw tym wyzwaniom wychodzą separatory metali Magnetix, które charakteryzują się bardzo wysoką skutecznością i niskim zużyciem energii.

Specjalistyczne doradztwo w zakresie separatorów metali

Oferowane przez nas separatory metali są każdorazowo dobierane do Państwa potrzeb i wymagań przez zespół doświadczonych inżynierów. Doradzamy w zakresie wyboru odpowiedniego systemu separacji dla konkretnego przeznaczenia. Dokonujemy przeglądu parametrów procesu technologicznego takich jak wydajność, granulacja materiału, temperatura, wilgotność, zapylenie, atmosfera wybuchowa, agresywne środowisko. Na tej podstawie doradzamy w zakresie wymaganego osprzętu separatora, stopnia ochrony IP i sposobu zabezpieczenia antykorozyjnego. Jeżeli w miejscu zainstalowania separatora metali występuje strefa zagrożenia wybuchem przeprowadzamy szczegółową analizę ryzyka i dokonujemy oceny zgodności z dyrektywą ATEX.

Doradzamy również w zakresie prawidłowej eksploatacji separatora metali, zachowania strefy niemagnetycznej i szkolimy personel obsługi. Przekazujemy niezbędne informacje dotyczące oddziaływania pól magnetostatycznych i pomagamy wyznaczyć strefy bezpieczne. Nie zapominamy o najważniejszej rzeczy, czyli skuteczności separacji. Podpowiadamy jak najlepiej ustawić separator, żeby osiągnąć maksymalny poziom czystości produktu, czy też odzysku cennych metali.

PRZYJĄŁEM DO WIADOMOŚCI I ZGADZAM SIĘKorzystanie ze strony internetowej magnetix.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.