Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacje o danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Administratorem danych osobowych jest Magnetix Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. gen. Marii Wittek 2, 87-100 Toruń.

W zakresie danych osobowych kontrahentów administratora, danych osobowych osób zatrudnionych lub ubiegających się o zatrudnienie przez administratora (na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy), jest Administrator.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt: e-mail: poczta@magnetix.com.pl  oraz telefonicznie: +48 56 6539440.

Administrator przetwarza dane osobowe w szczególności:

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – w szczególności w celu utrzymywania kontaktu z osobą, której dane dotyczą; udostępniania lub dostarczania (także pocztą e-mail) informacji handlowych, informacji o bieżącej działalności: produktach, usługach, promocjach lub nowościach;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – w szczególności w celu wykonania wszystkich prawi obowiązków wynikających z umów zawartych przez administratora;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze – w szczególności w celu wykonania praw i obowiązków administratora wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – w szczególności w celu dochodzenia roszczeń.

Odbiorcami danych osobowych są osoby zatrudnione przez administratora (na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy) oraz zaufane podmioty współpracujące z administratorem – w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania; dane osobowe mogą być udostępniane także organom władzy publicznej i innym podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, na ich żądanie.

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe są przechowywane:

 • w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – do czasu zrealizowania celów przetwarzania wskazanych w udzielonej zgodzie;
 • w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - do czasu wypełnienia przez strony umowy wszystkich obowiązków związanych z wykonywaniem umowy, a następnie do upływu okresu wygaśnięcia lub przedawnienia wszelkich roszczeń związanych z umową;
 • w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – do czasu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentacji;
 • w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do czasu zrealizowania celów przetwarzania, w szczególności do zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczenia.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadkach określonych w RODO także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; ma także prawo do przenoszenia danych osobowych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do przewidzianego prawem organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić np. poprzez przesłanie pocztą elektroniczną oświadczenia o cofnięciu zgody na adres e-mail: poczta@magnetix.com.pl

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym i jest dobrowolne; konsekwencją niepodania danych może być jednak uniemożliwienie lub utrudnienie realizacji celów przetwarzania, w szczególności brak kontaktu z administratorem; nieudostępnienie lub niedostarczenie informacji handlowych, innych informacji o produktach, usługach, promocjach lub nowościach. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub umownym, jeżeli tak stanowi przepis prawa lub postanowienie umowy.

W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.


Polityka plików cookies.

Nasza strona internetowa używa plików cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie czy też innym urządzeniu, z którego Państwo korzystacie. Mogą być one odczytywane przeze nas - tzw. cookies własne, które wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania naszej strony, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy - tzw. cookies zewnętrzne.

W ramach strony stosowane są̨ dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które usuwane są̨ po zamknięciu przeglądarki, wylogowaniu lub opuszczeniu strony internetowej, oraz stałe, które są̨ przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, co umożliwia rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy kolejnym wejściu na stronę̨ do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub czasu wskazanego w parametrach danych plików cookies. Macie Państwo prawo do zmiany ustawień plików cookies albo ich usunięcia. Pliki cookies stosowane w naszej stronie internetowej nie przechowują danych osobowych ani innych informacji zebranych od Państwa.

Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies do:

 • zidentyfikowania sesji przeglądarki, co umożliwia korzystanie z funkcji tej strony,
 • ulepszenia bezpieczeństwa oraz szybkości korzystania ze strony,
 • korzystania z narzędzi analitycznych.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Nasza strona internetowa wykorzystuje następujące technologie śledzące:

 • Google Analytics. Narzędzie to wykorzystuje pliki cookies dostarczane przez Google, umożliwia zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkowników, m.in. o liczbie odwiedzin, czasie trwania odwiedzin, stosowanej wyszukiwarce, lokalizacji. Zebrane dane pomagają ulepszać stronę internetową oraz czynić ją bardziej przyjazną dla użytkowników.
 • Pixel Facebooka. Narzędzie to wykorzystuje pliki cookies dostarczane przez Facebooka. Umożliwia ustalenie, że odwiedziliście Państwo stronę internetową, a także skierowanie do Państwa reklam wyświetlanych na portalach społecznościowych Facebook oraz mierzenie ich skuteczności.
 • Wtyczki i inne narzędzia związane z mediami społecznościowymi takimi jak np. Facebook.

Logi serwera.

Korzystanie z naszej strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się strona.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują adres IP, datę i czas wizyty, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego Państwo korzystacie. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony internetowej i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do administracji. Ich zwartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

PRZYJĄŁEM DO WIADOMOŚCI I ZGADZAM SIĘKorzystanie ze strony internetowej magnetix.com.pl oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.